برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی محصولات شهد کالا کاردر سالن حافظ هتل المپیک