همایش سالانه

on . ارسال از : بلاگ اخبار

hamayesh

همایش سالانه میران کنترل کیفی شرکت های آب و فاضلاب کشور مهر 94

همه ساله مدیران کنترل کیفی شرکتهای آبفای کل کشور گرد هم جمع میشوند و با ارایه گزارشات و مقالات مبادرت به تبادل اطلاعات و یافته های خود مینمایند. این گرد همایی هر سال در یک استان برگزار میگردد . همچنین نمایشگاهی با حضور شرکتهای مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در حاشیه همایش برپامیشود.