نوشته‌ها

دستورالعمل

فارسي

انگلیسی

براي دانلود دستورالعمل راه اندازي دستگاهها (انگليسي) كليك كنيد.

دانلود دستورالعمل

تحقیقات

اطلاعاتي در مورد نگهداري استخرها

اطلاعاتي در مورد نگهداري استخرها

راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

كتابي مفيد درباره تكنولوژي تصفيه فاضلاب

ضريب اشباع لانگلير چيست ؟

اطلاعاتي مفيد در مورد ضرايب مختلف آب

جدول تناوبي مندليف

دانلود دستورالعمل انتقال داده ها از دستگاههاي

دانلود دستورالعمل انتقال داده ها از دستگاه BSB OXIDIRECT

دستورالعمل ايمني در آزمايشگاه

طراحي و ساخت يك مدل ساده دستگاه تصفيه آب

 از آنجاكه ايران در منطقه حادثه خيز از نظر بلاياي طبيعي مانند زلزله و سيل قرار گرفته است، بنابراين از مهمترين اقدامات اوليه براي امداد رساني در شرايط اضطراري تهيه آب آشاميدني سالم براي افراد حادثه ديده است . تهيه آب آشاميدني سالم در شرايط اضطراري بويژه در روستا ها و مناطق دور افتاده از اهميت بيشتري برخوردار است كه با استفاده از دستگاه تصفيه آب آشاميدني و اندكي آموزش، افراد مي توانند نسبت به تهيه آب آشاميدني سالم تا برقراري شرايط عادي اقدام كنند .

ظروف مناسب براي غذا

جام جم آنلاين: ظروف مختلفي كه براي پخت و پز استفاده مي‌كنيد تاثيراتي روي مواد غذايي مي‌گذارد كه در برخي موارد اين تاثيرات نتيجه مثبتي ندارد. مثلا ظروف تفلون يا نچسب با توجه به راحتي شستشو براي پخت و پز مناسب است اما اگر در نگهداري اين ظروف دقت نكنيد، نتيجه عكس است. ظروف تفلوني كه با استفاده نادرست خش‌دار شده‌اند، سبب تركيب مواد شيميايي ساخته شده در اين ظروف با تركيبات غذا شده و سرطان‌زا محسوب مي‌شوند. دكتر سيدضياء‌الدين مظهري، رئيس انجمن علمي غذا و تغذيه در همين خصوص به «جام‌جم» مي‌گويد: در ظروف تفلون از فلزي به نام كادميوم استفاده مي‌شود كه از فلزات سنگين است. به گفته او، در ظروف تفلوني كه دچار خراش‌هايي در اثر شستشو يا كشيدن قاشق يا غيره شده‌اند، فلز كادميوم وارد غذا شده و عوارضي احتمالي مانند سرطان را پديد مي‌آورد. دكتر مظهري تاكيد مي‌كند از ظروف تفلون آسيب‌ديده استفاده نشود و هرگز اين ظروف را مورد ترميم قرار ندهند چون آسيب بيشتري به بدن مي‌رساند. بين ظروف شيشه‌اي يا همان پيركس و ظروف تفلون از اين جهت كه به راحتي قابل شستشو هستند شباهت زيادي وجود دارد.اما حسن ظروف پيركس به نسبت ظروف تفلون سلامت هميشگي آنهاست. دكتر مظهري معتقد است: چون مواد اسيدي يا بازي روي ظروف شيشه‌اي تاثيري نمي‌گذارد و از طرفي با حرارت و دماي بالا هم يوني از شيشه آزاد نمي‌شود، براي پخت و پز بسيار مفيد هستند.

هالوژنها

هالوژن ها گروهي از عناصر غيرفلزي ( گروه VII A يا هفت اصلي جدول تناوبي ) متشكل از فلوئور F ، كلر Cl ، برم Br ، يد I ، استاتين At و يونانسپتيام Uus مي باشند. اين گروه در دما و فشار استاندارد به هر سه شكل گاز ، مايع و جامد وجود دارند. به علت واكنش پذيري بالاي آنها ، در طبيعت تنها به صورت تركيب و يا يوني يافت مي شوند. يونهاي هاليد و اكسانيون هايي مثل يدات IO3- در بسياري از مواد معدني و در آب دريا يافت مي شوند. تركيبات آلي هالوژن دار به عنوان محصولات طبيعي در ارگانيسم هاي زنده نيز وجود دارند. هالوژنها به شكل عنصري خود به صورت مولكولهاي دو اتمي هستند اما اين شكل فيزيكي از آنها در طبيعت ناپايدار است و اغلب در آزمايشگاه و صنعت يافت مي شود. در دما و فشار اتاق ، فلوئور و كلر به شكل گازي اند ، برم مايع ، يد و استاتين جامد هستند بنابراين گروه 17 يا VII A تنها گروهي از جدول تناوبي است كه به هر سه حالت فيزيكي ماده در دماي اتاق وجود دارد.

میکروب شناسی آب و پساب

آب علاوه بر آنکه مهمترین منبع حیات در کره زمین به شمار می‌آید، در زندگی انسان نیز دارای نقشی تعیین کننده و اساسی است. آب توسط انسان برای آشامیدن ، شست و شو و نظافت ، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف از سوی برخی از سازمانهای بین‌المللی به عنوان یکی از شاخصهای تعیین کننده کیفیت و سطح بهداشت در آنها تلقی می‌شود.

كنترل و تنظيم مقدار pH  آب استخرها

به تعادل رساندن مقدار pH (اسيديته يا بازيسيته) آب استخرها بسيار مهم است. اين فاكتور مهم روي ساير تعادلات شيميايي موجود در آب استخر تاثير مستقيمي مي گذارد. مطلوب ترين مقدار pH براي استخرها يا آبهاي معدني بين 7.6 و 7.2 مي باشد. اين محدوده باعث بازي شدن اندك آب مي شود كه براي چشم شناگران بسيار مناسب است. در واقع اين محدوده براي استفاده از كلر آزاد در استخر بسيار ايده آل است زيرا در pH بزرگتر از 7.4 ، گونه غالب كلر آزاد ، OCl- مي باشد كه خاصيت ضدعفوني كنندگي دارد.

كلر دي اكسيد يا كلريل

كلريل (ClO2) گازي زردرنگ است كه در دماي 20 درجه سانتي گراد به اندازه 8 g dm-3 در آب حل مي شود. نقطه ذوب آن -59 درجه سانتي گراد (با تشكيل كريستالهاي نارنجي رنگ)، نقطه جوش آن 11 درجه سانتي گراد، اسيديته آن 3.0 و مقدار LD50 برابر با 292 mg/kg (دهاني، موش) مي باشد. ]مقدار LD50 يعني نيمي از موشهاي مورد مطالعه در اثر مصرف دهاني آن ماده مي ميرند.[ اين ماده، عامل اكسيدكننده قوي و مفيدي در صنعت تصفيه آب و در سفيدكنندگي (Bleaching) مي باشد.

كدورت يا توربيديتي

كدورت به معني ابري يا شيري شدن يك سيال در اثر ذرات (جامدات معلق) مي باشد كه معمولا براي چشم انسان قابل رويت نمي باشد. (مثل دود در هوا) اندازه گيري كدورت، آزمايشي مهم در زمينه كيفيت آب مي باشد. سيالات (مايعات و گازها) ممكن است حاوي مواد جامد معلق متشكل از ذراتي با اندازه هاي بسيار متفاوت باشند. برخي از ذرات معلق كه به اندازه كافي بزرگ يا سنگين مي باشند به سرعت در ته ظرفي كه در آن قرار دارند ته نشين مي شوند (اگر نمونه مايع براي مدتي ايستاده و ساكن باقي بماند) در حاليكه ذرات بسيار كوچكتر به كندي ته نشين مي شوند يا اصلاً ته نشين نمي شوند. (اگر نمونه مايع به طور منظم هم زده شود يا ذرات در اندازه كلوئيدي باشند) اين ذرات جامد كوچك باعث مي شوند تا مايع، كدر يا تيره به نظر برسد.

قليائيت كل

قليائيت يا AT اندازه گيري توانائي يك محلول در خنثي كردن اسيد ها تا نقطه هم ارزي كربنات (CO32-) يا بي كربنات (HCO3-) مي باشد. قليائيت برابر است با جمع استوكيومتري بازهاي موجود در محلول. در طبيعت، عمدتا قليائيت كربنات به عنوان قليائيت كل شناخته مي شود زيرا به صورت طبيعي و از حل شدن سنگهاي كربنات دار (در حضور كربن دي اكسيد اتمسفر) بوجود مي آيد. ساير شكلهاي متداول و طبيعي قليائيت عبارتند از بوراتها (مثل BO33- و …)، هيدروكسيدها (OH-)، فسفاتها (PO43-)، سيليكاتها (مثل SiO44- و …)، نيتراتها (NO3-)، آمونياك حل شده، بازهاي مزدوج (گونه حاصل از تفكيك يك اسيد در محلول) برخي از اسيدهاي آلي و سولفيدها (S2-). بنابراين محلولهاي تهيه شده در آزمايشگاه ممكن است حاوي مقادير زيادي از بازهاي بوجود آورنده قليائيت باشند. معمولا قليائيت بر حسب واحد ميلي اكي والان بر ليتر (mEq/L) بيان مي شود. اما از نظر تجاري و در صنعت آب، واحد متداول بيان قليائيت قسمت در ميليون (ppm) مي باشد. اغلب قليائيت (Alkalinity) به اشتباه به جاي بازيسيته (Basicity) يا باز (Alkaline) به كار مي رود. به عنوان مثال، مقدار pH يك محلول را مي توان با افزودن CO2 كم كرد. اين كار باعث كاهش بازيسيته ولي ثابت ماندن مقدار قليائيت خواهد شد.