اتوکلاو دیجیتال ساخت کمپانی jisico کره جنوبی

اتوکلاوهای دیجیتال سری NAS

*دارای سیستم استریلیزاسیون تمام اتوماتیک.

*دارای مخزن تخلیه بخار، جهت یکسان سازی هرچه بیشتر و بهتر دما در تمام نقاط.

*دارای پیچ اطمینان از تخلیه بخار در زمان اتمام استریلیزاسیون.

*قابلیت قطع سیستم حرارتی هنگام کاهش سطح آب جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه و کاربر.

ویژگی ها:

در ظرفیت های مختلف 46 و63و82و103 لیتری

دارای دمای کاربری 125-115 درجه سانتیگراد  و صحت 1 درجه سانتیگراد

همراه با دو سبد استیل