با توجه به ارتقای کیفی محصولات رادواگ و اطمینان از کاریی بالای ترازوها، مدت گارانتی مدلهای 5Y  به 5 سال و سایر مدلها به 3 سال افزایش یافت.

(( خدمات برتر، کیفیت بالاتر= انگیزه اعتماد بیشتر))