برگزاری کارگاه آموزشی محصولات شهد کالا کاردر سالن حافظ هتل المپیک