ترازوهای دقیق

سری PS R2

دقت [d] :   0.001g-0.01g 
حداکثر ظرفیت :  200g-10100g

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PS R2.H

دقت [d] :   0.001g-0.01g 
حداکثر ظرفیت :  200g-6000g

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PS R1

دقت [d] :   0.001g-0.01g 
حداکثر ظرفیت :  200g-6100g

اطلاعات بیشتر. . .

more information

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.