ترازوهای دقیق

سری WLC X2

دقت [d] :    0.001g-1g 
حداکثر ظرفیت : 200g-21kg

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PS X2

دقت [d] : 0.001g-0.01g 
حداکثر ظرفیت : 200g-10100g

اطلاعات بیشتر. . .

more information

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.