ترازوی رطوبت سنج

MA 50.5Y.NS

دقت [d] : 1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 50/1.5Y

دقت [d] : 0.1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 50.5Y

دقت [d] : 1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 50/1.5Y.NS

دقت [d] : 0.1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 50/1.5Y.WH

دقت [d] : 0.1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 50/1.5Y.WH

دقت [d] : 0.1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 50.5Y.WH

دقت [d] : 1 میلی  گرم

حداکثر ظرفیت : 50 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 110.5Y.WH

دقت [d] : 1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 110 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

 110.5Y.NS

دقت [d] : 1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 110 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 110.5Y.NS

دقت [d] : 1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 110 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 200/1.5Y.WH

دقت [d] : 0.1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 200 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 200/1.5Y

دقت [d] : 0.1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 200 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 200/1.5Y.NS

دقت [d] : 0.1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 200 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 210.5Y.WH

دقت [d] : 1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 210 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 210.5Y

دقت [d] : 1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 210 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی رطوبت سنج

MA 210.5Y.NS

دقت [d] : 1 میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 210 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای رطوبت‌سنج سری MA 5Y

دقت [d] :  0.1 mg – 1 mg
حداکثر ظرفیت : 50g-210g

ترازوی رطوبت‌سنج یک دستگاه آزمایشگاهی است که جهت تعیین رطوبت نسبی برای نمونه‌های کوچکی از مواد مختلف درنظر گرفته می‌شود.

این سری دارای صفحه نمایش LCD کاملا جدید است که یک قسمت اضافی را برای درج اطلاعاتی مانند پیام‌ها و داده‌های تکمیلی ( به عنوان مثال نام محصول یا ارزش آن ) اختصاص می‌دهند.

ترازوی رطوبت‌سنج با استفاده از پیکتوگرام‌های مربوطه، حالت فعال، اتصال کامپیوتر و عملکردها، تعادل و سرویس را به اپراتور اطلاع می‌‌دهد.

سری MA.5Y دارای رابط‌های مختلفی است:

RS232 ، USB نوع A ، USB نوع B و  (Optional) WIFI

دیتابیس‌ها (databases) :

سیستم اطلاعاتی رطوبت‌سنج‌های سری R مبتنی بر 6 پایگاه داده است که به بسیاری از اپراتورها امکان اندازه‌گیری (توزین) نمونه‌های زیادی را می‌دهد.

اطلاعات جمع‌آوری شده ممکن است در آنالیزهای بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

اطلاعات جمع‌آوری شده در 6 مرکز اطلاعات ثبت می‌شود:

  1. کاربران ( حداکثر 10 کاربر )
  2. محصولات ( حداکثر 1000 محصول )
  3. توزین ( تا 1000 توزین )
  4. پارسنگ ( تا 100 تارس )
  5. برنامه‌ها ( حداکثر 100 مورد )
  6. گزارش فرآیند خشک کردن ( حداکثر 1000 گزارش )

نتایج نهایی بدست‌آمده با استفاده از دستگاه رطوبت‌سنج:

%M – کاهش جرم برحسب درصد، تغییر جرم ثبت شده در طول فرآیند خشک کردن را به صورت درصد نشان می‌دهد.

%D – ماده خشک بدست‌آمده از فرآیند خشک کردن که به صورت درصد بیان می‌شود. نتیجه قسمتی از نمونه است که روی ظرف توزین پس از تبخیر رطوبت باقی می‌ماند.

%R – نسبت میزان رطوبت به ماده خشک که در طی فرآیند خشک کردن بدست می‌آید و به صورت درصد بیان می‌شود. این نسبت بخشی از نمونه است که در طول فرآیند خشک کردن تبخیر شده است.

G – جرم نمونه پس از خشک شدن.

تبادل اطلاعات درون سیستم با استفاده از پورت USB به صورت دو جهته انجام می‌شود.

امکان گرفتن یا دادن اطلاعات با استفاده از فلش مموری وجود دارد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید