ترازوهای رطوبت سنج

سری PMV 5Y

دقت [d] : 0.1 mg
حداکثر ظرفیت : 50g

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای رطوبت سنج

سری MA R

دقت [d] : 0.1mg-1mg
حداکثر ظرفیت : 50g-210g

اطلاعات بیشتر . . .

more information

ترازوهای رطوبت سنج

سری MA X2.A

دقت [d] : 0.1mg-1mg
حداکثر ظرفیت : 50g-210g

اطلاعات بیشتر . . .

more information

ترازوهای رطوبت سنج

سری MA X2.IC.A

دقت [d] : 0.1mg-1mg
حداکثر ظرفیت : 50g-210g

اطلاعات بیشتر . . .

more information

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.