این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های تجاری حال حاضر در صنعت تجارت است.
بازدیدکنندگان این فرصت را دارند که تجهیزات توزین اتوماتیک و غیر اتوماتیک مانند ترازو، سیستم‌های توزین، نشانگرها، لودسل‌ها، وزنه‌ها، ابزار و دستگاه‌های تست، قطعات الکترونیکی و مواد مورد استفاده در ابزار توزین را ببینند و آزمایش کنند.

اطلاعات بیشتر …