• گزارشگیری آسان و قابلیت گرفتن خروجی های متدوال و اتصال به سیستم کامپیوتری نظیر (SAP, Excell,…)

 

 

 

  • فرایند پردازش سریع و دقیق و محاسبات بسیار پیچیده با پردارنده های بسیار قوی compliance & processor