این رویداد نمایندگانی از صنعت آزمایشگاهی و بالینی را از سراسر جهان گرد هم می آورد که آخرین و پیشرفته ترین اختراعات فناوری را برای استفاده آزمایشگاهی ارائه می دهند.

کمپانی Radwag در روز اول این نمایشگاه، میزبانی هیئت رسمی از وزارت بهداشت عربستان سعودی به سرپرستی دکتر عبدالله الجوریان، مدیر کل اجرایی مرکز عملیات آزمایشگاهی خدمات پشتیبانی بهداشتی MOH را برعهده داشت.

زمان : October 09, 2023 الی October 11, 2023