معرفها – واكنشگرها – شناساگرها – indicator – reagents

Reagents

معرفها

انواع مختلفي از معرفها براي كاربردهاي مختلف توليد شده اند. از نظر كيفي ، معرفهاي قرص بهترين نوع معرف مي باشند. معرفهاي قرص مختص آناليز آب داراي حداقل طول عمر 5 يا 10 ساله مي باشند كه با فويل هاي آلومينيومي پوشيده با پلي اتيلن مهر و موم مي شوند و در برابر شرايط محيط كاملا از معرف محافظت مي كند. معرفهاي قرص داراي حداكثر سازگاري و اطمينان و صحت تجزيه اي مي باشند.

بعضي از معرفها داخل لوله هاي تست به صورت در بسته توليد مي شوند كه عملكردي آسان ، سريع و با حساسيت و دقت بالا را فراهم مي كند. اين لوله ها از شيشه هاي اپتيكي خاص با قطر 16mm تهيه مي شوند.

معرفهاي پودري امكان آناليزي سريع و راحت را فراهم نموده است كه با فويل هاي آلومينيومي پوشيده شده اند.

معرفهاي مايع براي بسياري از آناليز از جمله آناليز موادي كه سخت شناسايي مي شوند ، براي پارامترهايي مثل نيتروژن كل ، يا براي پارامتر مقدار اكسيژن شيميايي مناسب اند. عمر مفيد اين معرفها در اثر تماس موقتي با اكسيژن هوا هنگام باز شدن بطري آنها ، كاهش مي يابد. چنانچه معرفهاي مايعDPD و محلول فنول رد  را در محدوده دماي 6 تا 10 درجه سانتي گراد نگهداري كنيد تا يكسال قابل استفاده هستند.

معرفهاي DPD ( قرص يا پودر) از نظر شيميايي داراي ماهيت0 بلوري سفيد رنگ هستند. چنانچه رنگ آنها سفيد نباشد و خاكستري/قهوه اي يا ارغواني باشد در اينصورت ممكن است فاسد شده باشد. معرف مايع آن بايستي بي رنگ باشد و در صورت فاسد شدن به رنگ قهوه اي تبديل مي شود.

استفاده از معرفهاي فاسد باعث توليد نتايج نادرستي خواهد شد.

معرف براي كمپراتور

كمپراتور 2000 – comparator – معرف – reagent

معرف براي فتومترها(فتومتر – photometer- reagent- معرف)

معرف براي اسكوبا – فتومتر scuba- photometer – reagent