مقایسه‌گرهای جرمی

 UMA 5.5Y

دقت [d] : 0.0001 mg
حداکثر ظرفیت : 6.1g 

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

UMA 100.5Y

دقت [d] : 0.001 mg
حداکثر ظرفیت : 110g

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

UMA 210.5Y

دقت [d] : 0.001 mg 
حداکثر ظرفیت : 210g

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

UMA 1000.5Y

دقت [d] :  0.005 mg
حداکثر ظرفیت : 1060g

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌گرهای جرمی اتومات 

UMA

دقت [d] : 0.0001 mg – 0.005 mg
حداکثر ظرفیت : 6.1g – 1060g

مقایسه‌گرهای جرمی سری UMA 5 نشانگر بالاترین استاندارد مقایسه‌گرهای جرمی اتوماتیک حرفه‌ای هستند.
آنها مقایسه 1 میلی‌گرم تا 5 گرم وزن از کلاس E1 و کلاس‌های پایین‌تر را ممکن می‌سازند.
این دستگاه مجهز به 36 جایگاه خشاب است که امکان قرار دادن 36 وزنه را فراهم می‌کند. این راه‌حل امکان مقایسه‌ی مجموعه کامل وزن‌های یک فرآیند یا مقایسه فقط برای چند وزن از همان جرم را فراهم می‌کند.
با توجه به حذف عامل انسانی و با تغییرات دما و کاهش فشار هوا به صفر، مقایسه‌گر‌های جرم اتوماتیک UMA بالاترین قابلیت تکرار اندازه‌گیری را فراهم می‌کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.