مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل 5Y.25.PM.KB

دقت [d] : 10  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 25.5 کیلو گرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل 5Y.50.PM.KB

دقت [d] : 100  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 51 کیلو گرم

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌گرهای جرمی مدل

5Y.PM.KB

دقت [d] : 10 mg – 100 mg
حداکثر ظرفیت : 25.5Kg  – 51kg

جدیدترین مقایسه‌گرهای جرمی Radwag، تنظیم استانداردهای جرم و وزن‌ها را طبق توصیه‌های OIML (R-111) از 1 کیلو‌گرم تا 50 کیلوگرم در کلاس F2 و پایین‌تر امکان‌پذیر می‌سازد.
مقایسه‌گرهای جرمی برای اطمینان از قابلیت ردیابی اندازه‌گیری جرم و تأیید وزن‌ها مطابق با اصول اندازه‌شناسی قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقایسه‌گرهای جرمی RADWAG در بین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون معتبر در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده‌اند.
مقایسه‌گر جرمی سری 5Y.PM.KB، شامل دو بخش است. یکی از آنها ماژول الکترونیکی را نگه می‌دارد و دیگری سیستم اندازه گیری مکانیکی را دقیق میسازد. دقت اندازه‌گیری بالا توسط سیستم تنظیم نیمه اتوماتیک با استاندارد جرم خارجی ممکن می‌شود. کفه توزین از آلومینیوم پوشیده شده است و دارای نگهدارنده‌های مرکزی برای تثبیت استانداردهای جرمی است. سری 5Y.PM.KB دارای یک منوی بصری است که به کاربر در انجام عملیات کمک می‌کند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.