مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

SM-MYA 5.5Y

دقت: 1µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

 SM-UYA 6.5Y.KO

دقت: 0.1µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

SM-UYA 3.5Y

دقت: 0.1µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

SM-MYA 11.5Y

دقت: 1µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

SM-MYA 5.1.5Y

دقت: 10µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

دقت[d]: 0.1 µg – 10 µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

ساسپتومتر ساخت RADWAG اندازه‌گیری حساسیت مغناطیسی و مغناطیس‌سازی وزن‌های E1 و کلاس‌های پایین‌تر را مطابق با OIML R111 ممکن می‌سازد.
طراحی مدولار این محصول، پس از جداسازی ماژول مربوطه، امکان استفاده از ساسپتومتر را به عنوان مقایسه‌گر جرمی یا ترازو می‌دهد.
در مقایسه با مدل قبلی، مدل جدید دارای گزینه تنظیم داخلی و دقت بالاتر است: 0.1 میکروگرم برای بارهای بین 2 گرم تا 50 کیلوگرم.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.