مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری UYA 5Y.KO

دقت [d] : 1μg
حداکثر ظرفیت : 6.1μg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری XA 5Y.KO

دقت [d] : 0.001 mg – 0.01 mg
حداکثر ظرفیت : 6g – 210g

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری WAY 5Y.KO

دقت [d] : 0.001 mg – 1 mg
حداکثر ظرفیت : 110g  – 5100g

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری APP 5Y.KO

دقت [d] : 0.1 mg – 10 mg
حداکثر ظرفیت : 10.2Kg – 64kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری 5Y.PM.KB

دقت [d] : 10 mg – 100 mg
حداکثر ظرفیت : 25.5Kg  – 51kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری HRP 5Y.KO

دقت [d] : 0.05 g – 5 g
حداکثر ظرفیت : 151kg – 2100kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

سری HRP 5Y.KB

دقت [d] : 10g
حداکثر ظرفیت : 1050kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.