مقایسه‌گر وزن وکیوم

دقت: 0.1میکرو‌گرم

حداکثر ظرفیت: 1002گرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه کننده وزنه‌های استاندارد کلاس E1 و پایین‌تر ( از 100گرم تا 1کیلوگرم)
دارای خشاب 6 عددی.
میزان فشار در محفظه وکیوم: 10-6 میلی‌بار.
مجهز به سیستم قفل جابجایی و باکس حمل و نقل مخصوص.

مقایسه‌گرهای وزنی رباتیک

دقت: 0.1میکرو‌گرم تا 0.1میلی‌گرم

حداکثر ظرفیت: 6.1گرم تا 20.2کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

مجهز به خشاب‌های 36 تا 100 عددی.
مجهز به کفه توزین با قابلیت کالیبراسیون 3وزنه به‌صورت همزمان.

مقایسه‌گرهای وزنی اتوماتیک

دقت: 1میلی‌گرم تا 10میلی‌گرم

حداکثر ظرفیت: 510میلی‌گرم تا 51کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

کلیه مقایسه‌گرهای اتوماتیک مجهز به صفحه نمایش لمسی به‌همراه کلیدهای غیرتماسی و منوی تنظیمات به زبان‌های مختلف هستند.
نمایش لمسی به‌همراه کلیدهای غیرتماسی و منوی تنظیمات به زبان‌های مختلف هستند.
از طریق نرم‌افزار RMCS می‌توان دستگاه را از راه دور کنترل کرد.

مقایسه‌گرهای وزنی غیر اتومات

دقت: 0.1میکرو‌گرم تا 10گرم

حداکثر ظرفیت: 6گرم تا 2100کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

انجام کالیبراسیون بر اساس ضوابط استاندارد OIML برای کلاسهای وزنی E1 ، E2 و پایین‌تر.
کلیه مقایسه‌گرهای اتوماتیک مجهز به صفحه نمایش لمسی به‌همراه کلیدهای غیرتماسی و منوی تنظیمات به زبان‌های مختلف هستند.
این مقایسه‌گرها را می‌توان از طریق نرم‌افزار RMCS کنترل و مدیریت کرد و دسترسی کاملی به کلیه وزنه‌ها از لحظه ایجاد فرمان کالیبراسیون تا لحظه صدور گواهی کالیبراسیون داشت.