مقایسه‌گر جرمی وکیوم اتوماتیک

دقت: 0.1µg

حداکثر ظرفیت: 1002g

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه کننده وزنه‌های استاندارد کلاس E1 و پایین‌تر ( از 100گرم تا 1کیلوگرم)
دارای خشاب 6 عددی.
میزان فشار در محفظه وکیوم: 10-6 میلی‌بار.
مجهز به سیستم قفل جابجایی و باکس حمل و نقل مخصوص.

مقایسه‌گرهای جرمی دانسیتومتر

دقت: 0.01mg – 1mg

حداکثر ظرفیت: 1110g – 26.1kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مقایسه کننده وزنه‌های استاندارد کلاس E1 و پایین‌تر ( از 1100گرم تا 26کیلوگرم)
دارای خشاب 6 عددی.
میزان فشار در محفظه وکیوم: 2-8 میلی‌بار.
مجهز به سیستم قفل جابجایی و باکس حمل و نقل مخصوص.

مقایسه‌گرهای وزنی رباتیک

دقت: 0.1µg-0.1mg 

حداکثر ظرفیت: 6.1g-20.2kg 

اطلاعات بیشتر . . .

more information

مجهز به خشاب‌های 36 تا 100 عددی.
مجهز به کفه توزین با قابلیت کالیبراسیون 3وزنه به‌صورت همزمان.

مقایسه‌گرهای وزنی اتوماتیک

دقت: 1mg-10mg 

حداکثر ظرفیت: 510g-51kg 

اطلاعات بیشتر . . .

more information

Datasheet PDF

کلیه مقایسه‌گرهای اتوماتیک مجهز به صفحه نمایش لمسی به‌همراه کلیدهای غیرتماسی و منوی تنظیمات به زبان‌های مختلف هستند.
نمایش لمسی به‌همراه کلیدهای غیرتماسی و منوی تنظیمات به زبان‌های مختلف هستند.
از طریق نرم‌افزار RMCS می‌توان دستگاه را از راه دور کنترل کرد.

مقایسه‌گرهای جرمی غیر اتومات

دقت: 0.1µg-10g

حداکثر ظرفیت:  6g-2100kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information

Datasheet PDF

انجام کالیبراسیون بر اساس ضوابط استاندارد OIML برای کلاسهای وزنی E1 ، E2 و پایین‌تر.
کلیه مقایسه‌گرهای اتوماتیک مجهز به صفحه نمایش لمسی به‌همراه کلیدهای غیرتماسی و منوی تنظیمات به زبان‌های مختلف هستند.
این مقایسه‌گرها را می‌توان از طریق نرم‌افزار RMCS کنترل و مدیریت کرد و دسترسی کاملی به کلیه وزنه‌ها از لحظه ایجاد فرمان کالیبراسیون تا لحظه صدور گواهی کالیبراسیون داشت.

مشخصات مقایسه‌‎گر جرمی ساسپتومتر

دقت[d]: 0.1 µg – 10 µg

حداکثر ظرفیت: 50kg

اطلاعات بیشتر . . .

more information