نمايشگاه فارما پک خاورمیانه با هدف آشنايي شرکت کنندگان، با جديدترين دستاورد ها و نو آوري هاي صنايع داروسازي و تعامل فعالان صنعت بسته‌ بندي و مواد اوليه دارويي با حضور مسئولان وزارت بهداشت، اساتيد دانشگاهي، فعالان حوزه داروسازي ؛ تامین مواد اولیه ، تجهیزات مربوطه و فعالان اقتصادي -جزیره کیش-بهمن 1397

photo 2019 03 05 08 45 23

نمايشگاه فارما پک خاورمیانه با هدف آشنايي شرکت کنندگان، با جديدترين دستاورد ها و نو آوري هاي صنايع داروسازي و تعامل فعالان صنعت بسته‌ بندي و مواد اوليه دارويي با حضور مسئولان وزارت بهداشت، اساتيد دانشگاهي، فعالان حوزه داروسازي ؛ تامین مواد اولیه ، تجهیزات مربوطه و فعالان اقتصادي از 10 تا 12 بهمن در مرکز نمايشگاه هاي بين المللي کيش برگزار گردید

photo 2019 03 05 09 26 16 2

 

نمايشگاه فارما پک خاورمیانه با هدف آشنايي شرکت کنندگان، با جديدترين دستاورد ها و نو آوري هاي صنايع داروسازي و تعامل فعالان صنعت بسته‌ بندي و مواد اوليه دارويي با حضور مسئولان وزارت بهداشت، اساتيد دانشگاهي، فعالان حوزه داروسازي ؛ تامین مواد اولیه ، تجهیزات مربوطه و فعالان اقتصادي -جزیره کیش-بهمن 1397

targi w iranie 2019 04