در تاریخ 10-14 ژوئن، در شهر فرانکفورت، ترازوهای RADWAG توسط نمایندگان

این کمپانی در نمایشگاه معروف Achema ارائه شد.

Achema” نیروی محرکه صنعت پردازش بین‌المللی است. نمایشگاه “Achema” با هدف گردآوری نمایندگان صنایع شیمیایی، دارویی، بیوتکنولوژی و همچنین انرژی و خدمات زیست محیطی برگزار می‌شود.
بسیاری از بازدیدکنندگان توسط آخرین محصول RADWAG، سیستم توزین رباتیک RW 5Y.F42، یک ایستگاه توزین فیلتر سیار، جذب شدند.