هات پلیت صفحه بزرگ دیجیتال ساخت كمپاني jisico کره جنوبی 

هات پلیت سری HPL

*طراحی ویژه ی هات پلیت به نحوی است که در کمتر از 30 دقیقه به ماکزیمم رنج دما خواهد رسید  و باداشتن سیستم قطع اتوماتیک دما، عمر طولانی تر دستگاه را سبب میشود.

*دستگاهدارای بدنه از جنس استنلس استیل وصفحهایازجنس آلومنیوممیباشدضریب اتقال حرارت بالایی دارد)0

*دارای صفحه ای بهcm30*60،کهامکانقراردادنظروفباحجمبالایاتعدادبیشتررامیسرمیسازد.

* محفظه ی حرارتی دستگاه توسط صفحه ی عایق حرارتی از بخش کنترلی دیجیتال جدا شده است، بطوریکه استفاده ی طولانی مدت از آن مانع آسیب های احتمالی به قسمت دیجیتالی میشود.

*مجهز به سیستم قطع اتوماتیک دما که عمر طولانی تر دستگاه را سبب میشود.

* دارای PID کنترلر دیجیتال جهت تنظیمات  و نمایش مقادیر.

ویژگی ها:

دارای ماکزیمم رنج دمایی350˚C