کارگروه نمایش ترازو  مخصوص کالبراسیون سمپلر توسط شرکت شهد کالا کار نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش کمپانی  Radwag لهستان برگزار گردید.

این کارگروه در تاریخ یکشنبه چهارم دی ماه 1401 برگزار گردید.