کوره الکتریکی دیجیتال ساخت کمپانی jisico کره جنوبی

کوره دیجیتال سری FM

*المنتهای دستگاه در چهار جهت سطح داخلی دیواره تعبیه شده که داشتن دمایی یکنواخت در تمامی سطوح به دست میدهد . طراحی المنتها به نحوی است که از برخورد گازهای خورنده و بخار آب  – جهت حفاظت و طول عمر هرچه یشتر دستگاه  جلوگیری میشود.

*دارای :PIDکنترلر و قبلیت تنظیم و نمایش مقادیر بصورت دیجیتال.

*این دستگاه دارای طراحی ویژه و منحصر بفردی دردیواره ها میباشد، بطوریکه گردش هوای سیستم دیواره خارجی را خنک میسازد.

*محفظه ی حرارتی دستگاه توسط صفحه ی عایق حرارتی از بخش کنترلی دیجیتال جدا شده است، بطوریکه استفاده ی طولانی مدت از کوره مانع از آسیب های احتمالی به قسمت دیجیتالی میشود.

*درای سیستم عایق بندی از جنس فایبر و سرامیک

ویژه گی ها:

•دارای حجم های 5/4 و 14 و 63 لیتر

دارای ماکزیمم رنج دمایی 1100 درجه سانتیگراد