دستورالعمل

فارسي

انگلیسی

براي دانلود دستورالعمل راه اندازي دستگاهها (انگليسي) كليك كنيد.

دانلود دستورالعمل

تحقیقات

اطلاعاتي در مورد نگهداري استخرها

اطلاعاتي در مورد نگهداري استخرها

راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

كتابي مفيد درباره تكنولوژي تصفيه فاضلاب

ضريب اشباع لانگلير چيست ؟

اطلاعاتي مفيد در مورد ضرايب مختلف آب

جدول تناوبي مندليف

دانلود دستورالعمل انتقال داده ها از دستگاههاي

دانلود دستورالعمل انتقال داده ها از دستگاه BSB OXIDIRECT

دستورالعمل ايمني در آزمايشگاه

کاتالوگ ها

LOVIBOND GENERAL CATALOGUE 2015

LOVIBOND GENERAL CATALOGUE 2015

JENERAL CATALOGE JISICO

روش صحیح کلرسنجی آب

آب آشامیدنی :

منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند. دفع فاضلاب : منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و تصفیه وصل می گردد. …

New Technologies for Water and Wastewater Treatment

Wastewater Treatment
Wastewater treatment is needed so that we can use our rivers and streams for fishing, swimming and drinking water. For the first half of the 20th century, pollution in the Nation’s urban waterways resulted in frequent occurrences of low dissolved oxygen, fish kills, algal blooms and bacterial contamination. Early efforts in water pollution control prevented human waste from reaching water
supplies or reduced floating debris that  obstructed shipping
New Technologies for Water and Wastewater Treatment
Water is an essential substance for living systems as it allows the transport of nutrients and waste products in living systems. Research shows a clear correlation between diseases and the amount and types of fluids consumed, health-promoting properties of nutrients which can be added to water, optimal intake levels, and consumption patterns. Although three quarters of the Earth’s surface is covered with water, most of that water is not suitable
.for human consumption. Today, hundreds of millions of people in vast regions of the world do not have access to water to meet their basic need

چگونه يخچال توليد سرما مي كند؟

براي آن كه چيزي خنك بشود، بايد حرارت را از دستش برباييم. از اين رو، يخـچال و تمام دستگاه هاي سرد كننده، هنرشان فقط اين است كه مي توانند حرارت اجسام را از دستشان بربايند و آن گاه آن ها خود به خود خنك مي شوند. در قديم مردم مصر و هندوستان نمك هايي را مي شناختند که چون در آب حل مي گشتند، توليد سرما مي كردند. ما نيز هم اكنون با برخي مواد آشنا هستيم كه مانند نيترات پتاسيم و نيترات آمونيم، چون در آب حل شوند، حرارت آب را از بين مي برند. پس اين مواد بدين گونه قادر به خنك كردن آب مي باشند.

طراحي و ساخت يك مدل ساده دستگاه تصفيه آب

 از آنجاكه ايران در منطقه حادثه خيز از نظر بلاياي طبيعي مانند زلزله و سيل قرار گرفته است، بنابراين از مهمترين اقدامات اوليه براي امداد رساني در شرايط اضطراري تهيه آب آشاميدني سالم براي افراد حادثه ديده است . تهيه آب آشاميدني سالم در شرايط اضطراري بويژه در روستا ها و مناطق دور افتاده از اهميت بيشتري برخوردار است كه با استفاده از دستگاه تصفيه آب آشاميدني و اندكي آموزش، افراد مي توانند نسبت به تهيه آب آشاميدني سالم تا برقراري شرايط عادي اقدام كنند .

ظروف مناسب براي غذا

جام جم آنلاين: ظروف مختلفي كه براي پخت و پز استفاده مي‌كنيد تاثيراتي روي مواد غذايي مي‌گذارد كه در برخي موارد اين تاثيرات نتيجه مثبتي ندارد. مثلا ظروف تفلون يا نچسب با توجه به راحتي شستشو براي پخت و پز مناسب است اما اگر در نگهداري اين ظروف دقت نكنيد، نتيجه عكس است. ظروف تفلوني كه با استفاده نادرست خش‌دار شده‌اند، سبب تركيب مواد شيميايي ساخته شده در اين ظروف با تركيبات غذا شده و سرطان‌زا محسوب مي‌شوند. دكتر سيدضياء‌الدين مظهري، رئيس انجمن علمي غذا و تغذيه در همين خصوص به «جام‌جم» مي‌گويد: در ظروف تفلون از فلزي به نام كادميوم استفاده مي‌شود كه از فلزات سنگين است. به گفته او، در ظروف تفلوني كه دچار خراش‌هايي در اثر شستشو يا كشيدن قاشق يا غيره شده‌اند، فلز كادميوم وارد غذا شده و عوارضي احتمالي مانند سرطان را پديد مي‌آورد. دكتر مظهري تاكيد مي‌كند از ظروف تفلون آسيب‌ديده استفاده نشود و هرگز اين ظروف را مورد ترميم قرار ندهند چون آسيب بيشتري به بدن مي‌رساند. بين ظروف شيشه‌اي يا همان پيركس و ظروف تفلون از اين جهت كه به راحتي قابل شستشو هستند شباهت زيادي وجود دارد.اما حسن ظروف پيركس به نسبت ظروف تفلون سلامت هميشگي آنهاست. دكتر مظهري معتقد است: چون مواد اسيدي يا بازي روي ظروف شيشه‌اي تاثيري نمي‌گذارد و از طرفي با حرارت و دماي بالا هم يوني از شيشه آزاد نمي‌شود، براي پخت و پز بسيار مفيد هستند.

هالوژنها

هالوژن ها گروهي از عناصر غيرفلزي ( گروه VII A يا هفت اصلي جدول تناوبي ) متشكل از فلوئور F ، كلر Cl ، برم Br ، يد I ، استاتين At و يونانسپتيام Uus مي باشند. اين گروه در دما و فشار استاندارد به هر سه شكل گاز ، مايع و جامد وجود دارند. به علت واكنش پذيري بالاي آنها ، در طبيعت تنها به صورت تركيب و يا يوني يافت مي شوند. يونهاي هاليد و اكسانيون هايي مثل يدات IO3- در بسياري از مواد معدني و در آب دريا يافت مي شوند. تركيبات آلي هالوژن دار به عنوان محصولات طبيعي در ارگانيسم هاي زنده نيز وجود دارند. هالوژنها به شكل عنصري خود به صورت مولكولهاي دو اتمي هستند اما اين شكل فيزيكي از آنها در طبيعت ناپايدار است و اغلب در آزمايشگاه و صنعت يافت مي شود. در دما و فشار اتاق ، فلوئور و كلر به شكل گازي اند ، برم مايع ، يد و استاتين جامد هستند بنابراين گروه 17 يا VII A تنها گروهي از جدول تناوبي است كه به هر سه حالت فيزيكي ماده در دماي اتاق وجود دارد.

میکروب شناسی آب و پساب

آب علاوه بر آنکه مهمترین منبع حیات در کره زمین به شمار می‌آید، در زندگی انسان نیز دارای نقشی تعیین کننده و اساسی است. آب توسط انسان برای آشامیدن ، شست و شو و نظافت ، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف از سوی برخی از سازمانهای بین‌المللی به عنوان یکی از شاخصهای تعیین کننده کیفیت و سطح بهداشت در آنها تلقی می‌شود.