حضور در جشنواره بین المللی فارمکس خاورمیانه 2021

جشنواره بین المللی فارمکس خاورمیانه 2021، تنها رویداد دارویی نمایشگاه های بین المللی ایران می باشد. جشنواره بین المللی فارمکس خاورمیانه 2021 از 27 الی 29 مهرماه سال 1400 در سالن 5 (ملل) و سالن 44 غرفه 6 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران…

حضور در نمایشگاه بین المللی طلا ،جواهر و گوهرسنگ ها شیراز 1400

تاریخ شروع : 1400/7/27 (2021/10/19)تاریخ پایان : 1400/7/30 (2021/10/22)ساعت بازدید : 16:00 الی 21:00مکان محل دایمی نمایشگاه های بین المللی فارس…