رآكتور

انجام هضم شيميايي نمونه ها براي برخي از تستها قبل از آناليز اصلي مثل COD ، TOC ، نيتروژن كل و … ضروري است.

با استفاده از صفحه كليد دستگاه مي توان دما و زمان هضم مورد نياز هر روش را تنظيم نمود. بعد از اتمام هضم نمونه ، راكتور به صورت خودكار آلارم صوتي توليد كرده و خاموش مي شود.

مدل ET108 داراي 8 خانه قرارگيري ويال و مدلهاي ET125/ET125 SC و RD 125 داراي 25 خانه قرارگيري ويال مي باشند.

 

مشخصات :

 

 • امكان تنظيم دما در درجات 70 – 100 – 120 و 150 درجه سانتي گراد با دقت 0.3 درجه
 • امكان تنظيم زمان به صورت 30 – 60 و 120 دقيقه و يا نا محدود
 • خاموش شدن اتوماتيك پس از اتمام هضم شيميايي و اعلام آن با سيگنال صوتي
 • جهت هضم در آناليز هاي زير :

– COD با دماي 150 درجه سانتي گراد

 

– TOC با دماي 120 درجه سانتي گراد

 

– كروم كل با دماي 100 درجه سانتي گراد

 

– نيتروژن كل با دماي 100 درجه سانتي گراد

 

– فسفات كل با دماي 100 درجه سانتي گراد

 

 • در دو مدل 8 و 25 خانه مناسب ويال هايي با قطر 22 و 16 ميلي متر و به همراه درپوش مخصوص طراحي شده است

 

 

رآكتور – ترمو رآكتور – thermoreactor  – reactor – reactor for cod , toc

اينكوباتور

اينكوباتور – INCUBATOR – انكوباتور

اينكوباتورهاي كمپاني LOVIBOND به صورت Thermostatically controlled incubators  

توليد مي شوند و براي آناليزهايي مثل اندازه يري BOD و … مورد استفاده قرار مي گيرند.

كمپرسور سيستم سرمايش آنها فاقد هر گونه مواد سمي و مخرب اوزون از جمله CFCمي باشد.

مشخصات :

 • عرضه شده در حجم هاي 180 – 260 – 360 و 650 ليتري
 • عرضه شده به صورت درب شيشه اي و درب فلزي يا استاندارد
 • قابليت تنظيم دما در محدوده 2 تا 40 درجه سانتي گراد
 • كنترل ديجيتالي همراه با نمايشگر دما
 • داراي دو دمنده هوا با قدرت بالا
 • طرز كار آسان
 • سرويس و جايگزيني آسان قطعات
 • داراي كاربردهاي مختلف در دماهاي :

– 20 درجه سانتي گراد جهت اندازه گيري BOD

– 4 درجه سانتي گراد جهت اندازه گيري نمونه فاضلاب

– 25 درجه سانتي گراد مناسب فعاليت هاي آنزيمي

– 37 درجه مناسب كلوني باكتري ها

 • ساير كاربرد هاي آن در تحقيقات ميكروبيولوژي ، صنايع ، غذايي و لبني و … مي باشد

 

BOD OXIDIRECT

OxiDirect – سيستم BOD

 

 

مقدار BOD پارامتر مهم و موثر آبهاي زائد خانگي و صنعتي برروي خروجي فاضلابها مي باشد كه بستگي به مقدار مواد آلي موجود در نمونهدارد. BOD متر بر اساس اختلاف فشاردرون يك سيستم بسته ، اندازه گيري را انجام مي دهد . مقدار اكسيژن بيوشيميايي ( BOD ) آب هاي زائد ، شوينده هاي صنعتي و آب هاي سطحي ، اصطلاحي براي مقدار اكسيژن مصرف شده توسط تجزيه مواد آلي در يك فرآيند بيوشيميايي مي باشد .

اصول اندازه گيري :

سيستم BOD ( شامل بطري نمونه و سنسور BOD ) بيانگر يك سيستم بسته است . در بطري ، بالاي نمونه ، حجم معيني از هوا وجود دارد در حين اندازه گيري BOD ، باكتري هاي در نمونه ، اكسيژن حل شده در نمونه را مصرف مي كنند كه با اكسيژن بالاي نمونه موجود در بطري جايگزين مي شود ، CO2 رها شده در همان زمان با KOH ( محلول 45% ) موجود در گازكت واكنش مي دهد و باعث كاهش فشار در سيستم مي شود كه توسط سنسورBOD اندازه گيري شده و به عنوان مقدار BOD نمونه ( بر حسب mg/l O2 ) بيان مي شود .

 

مزايا :

 • انتخاب مستقيم نمونه
 • نمايش صحيح و مستقيم مقدار BOD به صورت ميلي گرم بر ليتر
 • حمل آسان و اندازه گيري مبتني بر اصول مانومتري ( معمولا به وسيله اندازه گيري فشار نزديك به فشار اتمسفر اطلاق مي شود )
 • مدت زمان انتخابي آزمايش توسط كاربراز 1 تا 28 روز
 • ذخيره خودكار تمام نتايج
 • محدوده اندازه گيري از   0 تا 4000 ميلي گرم بر ليتر بسته به حجم نمونه
 • قابليت شروع آناليز خودكار بعد از هم دما شدن با محيط
 • بدون استفاده از جيوه و دوستدار محيط زيست
 • داراي سيستم همزن مغناطيسي القايي با قابليت ري سنترينگ خودكار مگنت ها
 • قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر از طريق RS232
 • كاليبراسيون و ارزيابي صحت مقادير گزارش شده توسط دستگاه با استفاده از قرصهاي تست

 

كاربرد :

 • آبهاي زائد
 • تعيين فعاليت بيولوژيكي
 • فرايندهاي تصفيه آب زائد
 • آزمايشگاههاي تجزيه اي

علمي و تحقيقاتي

COD Vario

COD VARIO – فتومتر – طيف سنج – نور سنج

فتومتر از روش دي كرومات براي تعيين مقدار اكسيژن شيميايي COD ( يعني مقدار اكسيژن مصرف شده در اكسيداسيون شيميايي مواد آلي موجود در نمونه آب ) با استفاده از روش فتومتري ( رابطه بين جذب و غلظت ) استفاده مي كند.

 

روش كار :

بعد از افزودن نمونه به لوله تست ( يكي از سه رنج COD يعني LR ، MR و HR ) ، آن را داخل راكتور مطابق استاندارد زماني و دمايي COD قرار مي دهند تا واكنش انجام شود.

 

مزايا و محدوده اندازه گيري :

 • محددوه اندازه گيري 0-15000  ميلي گرم بر ليتر
 • لوله هاي تست محتوي معرف دي كرومات به صورت آماده مصرف
 • جلوگيري از مزاحمت كلريد تا 1000 ميلي گرم بر ليتر
 • داراي سه رنج اندازه گيري مي باشد :

o       رنج پايين : 0 تا 150 ميلي گرم بر ليتر

o       رنج متوسط : 0 تا 1500 ميلي گرم بر ليتر

o       رنج بالا : 0 تا 15000 ميلي گرم بر ليتر

 • تست بسيار حساس و دقيق آب با كمترين تلاش
 • مجموعه كامل آن شامل فتومتر مخصوص COD ، راكتور 8 يا 25 خانه ، دو بسته ويال و راك قرارگيري ويال ها مي باشد

سهولت در حمل ( داراي كيف حمل فتومتر ) و ارائه نتايج قابل اطمينان از ديگر مزاياي آن مي باشد

پساب

lovibond3

 

 

 

 

 

 

 

.BOD متر 6 و 12 خانه به همراه انکوباتور مخصوص

lovibond2

 

 

 

 

 

 

.COD متر به همراه ترموراکتور ،فوتومتر و ویال

lovibond4