Posts

اتوکلا

اتوکلاو دیجیتال ساخت کمپانی jisico کره جنوبیاتوکلاوهای دیجیتال سری NAS*دارای سیستم استریلیزاسیون تمام اتوماتیک.*دارای مخزن تخلیه بخار، جهت یکسان سازی هرچه بیشتر و بهتر دما در تمام نقاط.*دارای پیچ اطمینان از تخلیه بخا…