Posts

ديسپنسر پودر

,
ديسپنسر پودر - نمونه بردار معرف پودري - powder dispenserPD 250 Powder Dispenser ديسپنسر معرف پودرياين وسيله براي انتقال دقيق و تكرارپذير معرفهاي پودري به ويال نمونه به كار مي رود. همچنين قابليت كنترل دوزهاي معرف را دارد. با فشار داد…