Posts

اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop)

,
اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop) مقدمهطیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی مطالعه ماده و خواص آنها با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده‌، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است. طیف نمایی به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و…