تستر سريع – تست سريع – pool and spa products – rapid tests – water treatment – pool tester – تست آب استخر

اين تستر هاي سريع براي اندازه گيري مقدار اسيديته ، اكسيژن فعال ، بي گوانيد ، بروم ، سختي كلسيم ، كلريد ، كلر ، مس ، سيانوريك اسيد ، هيدروژن پروكسيد ، مقدار pH ، QAC ، سولفات ، قليايت كل و سختي كل عرضه شده اند.

مقدار pH استخرها بايستي معمولا بين 6.5 و 7.6 باشد. بعلت استفاده از مواد شيميايي براي تصفيه آب آنها و نيز آثار محيطي ، مالكان استخرها بايستي pH استخرها را اندازه گيري و كنترل نمايند.

تسترهاي عرضه شده توسط كمپاني LOVIBOND آلمان عبارتند از :

.رنگ سنج PFXI-880/F

%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%ac

9.LC 100 SPECTROCOLORIMETER

 

untitled

 

10.LC 100 SV100 – KIT

 

untitled1

 

11. PFXI-195/4

untitled2