فتومترها

,
POOL DIRECT Photometer POOL DIRECT Photometer 9 in 1 MultiDirect MD 100 MD 200 MD 600 Turbidity LAB-IR & LAB-VIS TurbiCheck WL TurbiCheck TurbiDirect توربيديمتر (كدورت سنج) رنگ سنج COD photometer اسپک…

چگونگی تبدیل روغن مایع به روغن جامد

,
روغنهای مایع دارای پیوندهای دوگانه یا سه گانه می باشند و به اصطلاح سیر نشده هستند. برای اینکه انها را به صورت جامد در آورند که دلایل آن در زیر آمده است، آنها را به صورت اشباع در می اورند، یعنی تمام پیوندهای دوگانه را به پیوند یک گانه تبدل می ک…

اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop)

,
اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop) مقدمهطیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی مطالعه ماده و خواص آنها با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده‌، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است. طیف نمایی به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و…

Turbidity LAB-IR & LAB-VIS

,
Turbidity LAB-IR & LAB-VISمشخصات و مزايا :انجام آناليز ساده ، سريع و دقيق مايعات محدوده اندازه گيري 0 تا 1000 NTU با قابليت اتورنج (محدوده اندازه گيري خودكار) زمان پاسخ و آناليز كمتر از 6 ثانيه استفاده از منبع LED م…

TurbiCheck WL

,
 مشخصات و مزايا :محدوده اندازه گيري 0.01 تا 1100 NTU اندازه گيري آسان در آزمايشگاهها و ساير كاربردها استفاده از منبع نوري سفيد و اندازه گيري آن در 90 درجه انجام 5000 تست بدون تعويض باتري قابليت تنظيم رنج خودكار (اتورن…

رنگ سنج

,
رنگ سنج وسيله اي است كه جذب طول موج خاصي از نور ( در محدوده 400 تا 700 نانومتر )  را بوسيله نمونه اندازه گيري مي كند و با استفاده ازقانون بير لامبرت ، مقدار جذب خوانده شده را به غلظت آناليت موجود در نمونه ربط مي دهد.اجزاي اصلي يك كالريمتر يا…

صافي غشايي

,
Membrane Filter Setبراي تهيه نمونه هاي مورد استفاده در آناليزهاي فتومتري به كار مي رود. براي جلوگيري از اثر پراكندگي نور بايستي قبل از انجام آناليز فتومتري ، تماممواد كدر را از نمونه حذف كرد كه اين كار را با صافيهاي غشايي انجام مي دهند. در…

محصولات جديد – new product

,
   SensoDirect 150     pH متر ، هدايت سنج ، اکسیژن متر محلولسري 150 به صورت 3 كاره قابليت اندازه گيري و اتصال به سه الكترود pH ، هدايت و اكسيژن را دارا مي باشد و همراه با كيف حمل ، الكترود ها و محلول هاي بافر عرضه مي شود. محدوده اندازه گيري…

SensoDirect Salt 110

,
سري 110 جهت اندازه گيري  شوري با كيفيت بالا ، وزن سبك و قيمت مناسب ارائه گرديده است. محدوده اندازه گيري : محدوده شوري : 0-10  درصد نمك يا درصد وزني با دقت 0.01 ويژگيها :طرز كار آسان و آناليز سريع صحت تجزيه اي با…