مشخصات و مزايا :

  • محدوده اندازه گيري 0.01 تا 1100 NTU
  • اندازه گيري آسان در آزمايشگاهها و ساير كاربردها
  • استفاده از منبع نوري سفيد و اندازه گيري آن در 90 درجه
  • انجام 5000 تست بدون تعويض باتري
  • قابليت تنظيم رنج خودكار (اتورنج)
  • انجام ساده كاليبراسيون با محلولهاي استاندارد
  • حمل و عملكرد آسان
  • وزن تقريبي 450 گرم
  • كدورت سنجي مناسب جهت كنترل منظم فرآيندها
  • مطابق با استاندارد USEPA

عرضه شده با كيف مخصوص ، كووت هاي نمونه ، باتري ، ست استاندارد كاليراسيون ، گارانتي ، تاييديه كمپاني ، دستورالعمل راه اندازي