فتومترها

,
POOL DIRECT Photometer POOL DIRECT Photometer 9 in 1 MultiDirect MD 100 MD 200 MD 600 Turbidity LAB-IR & LAB-VIS TurbiCheck WL TurbiCheck TurbiDirect توربيديمتر (كدورت سنج) رنگ سنج COD photometer اسپک…

اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop)

,
اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop) مقدمهطیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی مطالعه ماده و خواص آنها با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده‌، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است. طیف نمایی به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و…

Turbidity LAB-IR & LAB-VIS

,
Turbidity LAB-IR & LAB-VISمشخصات و مزايا :انجام آناليز ساده ، سريع و دقيق مايعات محدوده اندازه گيري 0 تا 1000 NTU با قابليت اتورنج (محدوده اندازه گيري خودكار) زمان پاسخ و آناليز كمتر از 6 ثانيه استفاده از منبع LED م…

TurbiCheck WL

,
 مشخصات و مزايا :محدوده اندازه گيري 0.01 تا 1100 NTU اندازه گيري آسان در آزمايشگاهها و ساير كاربردها استفاده از منبع نوري سفيد و اندازه گيري آن در 90 درجه انجام 5000 تست بدون تعويض باتري قابليت تنظيم رنج خودكار (اتورن…

رنگ سنج

,
رنگ سنج وسيله اي است كه جذب طول موج خاصي از نور ( در محدوده 400 تا 700 نانومتر )  را بوسيله نمونه اندازه گيري مي كند و با استفاده ازقانون بير لامبرت ، مقدار جذب خوانده شده را به غلظت آناليت موجود در نمونه ربط مي دهد.اجزاي اصلي يك كالريمتر يا…

معرفها

,
معرفها - واكنشگرها - شناساگرها - indicator - reagentsReagentsمعرفهاانواع مختلفي از معرفها براي كاربردهاي مختلف توليد شده اند. از نظر كيفي ، معرفهاي قرص بهترين نوع معرف مي باشند. معرفهاي قرص مختص آناليز آب داراي حداقل طول عمر…

توربيديمتر (كدورت سنج)

,
توربيديمتر - turbidity meter - كدري سنجعبارت توربيدي يا كدري براي توضيح دادن ابري يا شيري بودن ظاهر محيط مايع يا جامد مثل آب ( آشاميدني  ، معدني ، استحمام يا آبهاي زائد ) ،نوشيدني ها ( آبميوه ، نوشابه يا ساير نوشيدني ها ) يا شيشه پنجره ( شيشه مات ) به كار مي رود.  …

MD 100 Photometer

,
MD 100 - فتومتر - طيف سنج - نور سنجفتومتري كوچك ، پرتابل و با آناليزي سريع و دقيقاين فتومتر از فيلترهاي تداخلي با كيفيت بالا همراه با منبع نوري LED با طول عمر بالا استفاده مي كند. فتومتر نتايجي صحيح و تكرارپذير را به سرعت فراهم …

COD VARIO photometer

,
COD VARIO photometer – فتومترفتومتر از روش دي كرومات براي تعيين مقدار اكسيژن شيميايي COD ( يعني مقدار اكسيژن مصرف شده در اكسيداسيون شيميايي مواد آلي موجود در نمونه آب ) با استفاده از روش فتومتري ( رابطه بين جذب و غلظت ) استفاده مي كند. …

TurbiCheck

,
TurbiCheck - كدري سنج – توربيديمترمشخصات و مزايا :آناليز سريع و دقيق محدوده اندازه گيري كدورت 0.01 تا 1100 NTU براي آناليز گسترده نمونه ها از آب آشاميدني تا آبهاي زائد استفاده از منبع نوري مادون قرمز LED با قابليت تصحيح خودك…