نوشته‌ها

اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(Spectroscop)


اسپکتروسکوپ یا طیف نما چیست؟(
Spectroscop)

 

مقدمه

طیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی مطالعه ماده و خواص آنها با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده‌، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است. طیف نمایی به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف نمایی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیرا به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموج‌ها ، امواج رادیویی ، اشعه ایکس ، الکترون‌ها ، فونون‌ها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می شود. طیف نمایی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق بیناب گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که بیناب‌ هر ماده را ثبت می کند بیناب‌سنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف نمایی همچنین به طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ بیناب‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط بیناب‌شان استفاده می‌شود. هدف استفاده از اسپكتروسكوپ تعیین ضریب شكست برای رنگهای مختلف طیف نور سفید می باشد.

 
اسپکتروسکوپ یا طیف نما

اسپكتروسكوپ كه برای بررسی طیف هر نوع چشمه نور به كار می‌رود و اساس كار آن تجزیه رنگهای متفاوت است شامل سه قسمت می‌باشد كه عبارتند از:


1- لوله موازی كننده یا كولیماتور 2- منشور 3- دوربین 

ساختمان اسپکتروسکوپ یا طیف نما

1- لوله موازی كننده یا كولیماتور: که در جلوی آن شکاف قابل تنظیمی وجود دارد که بوسیله پیچی می توان عرض آن را کم و زیاد کرد. این شکاف در کانون عدسی کلیماتور قرار دارد و درنتیجه نوری که از شکاف وارد می شود بصورت دسته پرتو موازی از کلیماتور خارج می گردد. برای بدست آوردن طیفی مشخص باید شكاف تا حد امكان باریك باشد. 2- منشور: نور موازی خارج شده از كولیماتور به منشور می تابد و پس از انحراف تجزیه می شود. این منشور طوری قرار گرفته که رأس آن قائم، یعنی به موازات شکاف کولیماتور باشد و نسبت به جهت تابش اشعه در وضعیت مینیمم انحراف قرار دارد. دسته پرتوی نور ضمن گذشتن از منشور به طرف قسمت ضخیم آن شكسته می‌شود و میزان شكست آن برای نور بنفش بیشتر و برای نور قرمز كمتر است بنابراین نور قرمز در بالا و بنفش در پایین قرار دارد. 3- دوربین: نور پس از شكست و تجزیه در منشور بصورت دسته پرتوهای موازی و رنگین جداگانه درمی‌آید كه پس از انكسار در یك عدسی همگرا در سطح كانونی آن جمع می‌شود و روی هم طیفی را تشكیل می‌دهد. آنگاه بوسیله ذره‌بین می‌توان این طیف را بزرگتر از آنچه هست نشان داد.


 
(شکل شماتیک از اجزای اسپکتروسکوپ=کولیماتور، منشور و دوربین)

روش استفاده

منشور را روی اسپكتروسكوپ گذاشته بطوریكه نور بر وجه منشور بتابد. در اینصورت طیفی تشكیل خواهد شد. ابتدا مینیمم زاویه انحراف منشور را پیدا می‌كنیم به این ترتیب كه صفحه را می‌چرخانیم اگر تصویر طیف را بر روی پرده سفیدی داشته باشید ملاحظه می‌كنید كه طیف نیز حركت می‌كند در جایی جهت حركت طیف عوض می‌شود. این مكان را نقطه مینیمم انحراف گویند. پیچ صفحه را محكم كرده و دوربین را به آن مكان منتقل كنید و طیف را از داخل دستگاه مشاهده كنید. سپس خطوط متقاطع عدسی چشمی را روی تك تك رنگها گذاشته و زاویه انحراف هر رنگ را یادداشت كنید. حالا منشور را برداشته و دوربین را حركت دهید تا تصویر واضحی از شكاف داشته باشید. این زاویه را نیز به عنوانa0 یادداشت كنید. اگر زوایای خوانده شده در جهت a0 باشد: (صفر و red اندیس هستند)

 

و اگر این زوایا در خلاف جهت 0 a باشد:

b=انحراف قرمز
b=a0-aRed b=a0+(360-aRed)
حال با استفاده از فرمول زیر ضریب شكست تك تك رنگها را حساب كنید:

 
(فرمول محاسبه شکست تک رنگها)

در فرمول بالا داریم:

: زاویه انحراف هر رنگ
با داشتن طول موج هر رنگ می‌توان نمودار n برحسب را رسم كرد.  A : زاویه رأس منشور است.

 

Turbidity LAB-IR & LAB-VIS

Turbidity LAB-IR & LAB-VIS

مشخصات و مزايا :

 • انجام آناليز ساده ، سريع و دقيق مايعات
 • محدوده اندازه گيري 0 تا 1000 NTU با قابليت اتورنج (محدوده اندازه گيري خودكار)
 • زمان پاسخ و آناليز كمتر از 6 ثانيه
 • استفاده از منبع LED مادون قرمز و اندازه گيري نور 90 درجه براي محلولهاي رنگي و بي رنگ (مدل LAB-IR)
 • كاليبراسيون با محلولهاي استاندارد
 • استفاده از لامپ تنگستن (نور سفيد) جهت اندازه گيري مطابق با استاندارد USEPA (مدل LAB-VIS)
 • دماي عملكرد 0 تا 50 درجه سانتي گراد
 • عرضه شده با محلولهاي استاندارد (0.02 ، 10 و 1000 NTU) ، دو عدد ويال نمونه ، باتري ، كابل برق ، گارانتي ، تاييديه كمپاني ، كابل برق

TurbiCheck WL

 

مشخصات و مزايا :

 • محدوده اندازه گيري 0.01 تا 1100 NTU
 • اندازه گيري آسان در آزمايشگاهها و ساير كاربردها
 • استفاده از منبع نوري سفيد و اندازه گيري آن در 90 درجه
 • انجام 5000 تست بدون تعويض باتري
 • قابليت تنظيم رنج خودكار (اتورنج)
 • انجام ساده كاليبراسيون با محلولهاي استاندارد
 • حمل و عملكرد آسان
 • وزن تقريبي 450 گرم
 • كدورت سنجي مناسب جهت كنترل منظم فرآيندها
 • مطابق با استاندارد USEPA

عرضه شده با كيف مخصوص ، كووت هاي نمونه ، باتري ، ست استاندارد كاليراسيون ، گارانتي ، تاييديه كمپاني ، دستورالعمل راه اندازي

رنگ سنج

رنگ سنج وسيله اي است كه جذب طول موج خاصي از نور ( در محدوده 400 تا 700 نانومتر )  را بوسيله نمونه اندازه گيري مي كند و با استفاده ازقانون بير لامبرت ، مقدار جذب خوانده شده را به غلظت آناليت موجود در نمونه ربط مي دهد.

اجزاي اصلي يك كالريمتر يا رنگ سنج عبارتند از :

 • منبع نور
 • دريچه قابل تنظيم
 • يك سري فيلترهاي رنگي قابل تعويض (براي انتخاب طول موج نوري كه آناليت جذب مي كند تا آناليزي با صحت ماكزيمم حاصل آيد)
 • كووت يا ويال براي قراردادن نمونه
 • دتكتور يا آشكارساز براي اندازه گيري نور عبوري
 • نمايشگر خروجي دتكتور
 • تنظيم كننده ولتاژ براي محافظت از دستگاه در برابر نوسانات برق
 • مسير نوري ، كووت يا ويال و دتكتور ثانويه (امكان مقايسه نمونه و شاهد را فراهم مي كند)

 

 

انواع رنگ سنجها بر اساس كاربرد

 1. رنگ سنجهاي كمپراتور (چشمي) – comperator colorimeters
 2. رنگ سنجهاي انعكاسي (سري RT)
 • رنگ سنج انعكاسي RT 100-200

اين اسپكتروفتومتر ساده و پرتابل ، داده هاي بازتابشي طيفي را براي كنترل كيفي رنگ سطح نمونه ارائه مي كند. ( اندازه گيري دقيق رنگ و كنترل منظم سطح ) دستگاه از هد اندازه گيري فيبر نوري و انعطاف پذيري استفاده مي كند و در دو مدل RT 100  و  RT 200  عرضه شده است.

 • رنگ سنج انعكاسي RT 600-700-800اين رنگ سنجها اسپكتروفتومترهايي روميزي اند كه براي اندازه گيري دقيق ، صحيح و سريع رنگ محدوده وسيعي از نمونه ها به كار مي رود. همچنين قادر به اندازه گيريهاي مطلق و اختلافي در سيستمهاي رنگ سنجي مختلف مي باشد.

   

3. رنگ سنجهاي اتوماتيك (سري PFX)

اين سري از رنگ سنج ها اسپكتروفتومترهايي مي باشند كه از تكنولوژي كنترل رنگ مايع بدون صرف وقت و هزينه استفاده مي كنند يعني  RCMSi(كاليبراسيون با قابليت كنترل از راه دور و سرويس نگهداري از طريق اينترنت) .

اين سري تمام محدوده مقياس رنگي مورد نياز براي آناليز رنگ مواد نفتي ، روغنهاي خوراكي ، دارويي ، مخمرها و عسل را تحت پوشش خود قرار مي دهد.

هر مدل از اين سري داراي نرم افزار كنترل رنگ براي آناليز داده ها مي باشد. (داراي كابل LAN & USB)

انواع مدلهاي آن به شرح زير مي باشد :

 • سري PFXi 195
 • سري PFXi 995-950-880 ( روغنهاي خوراكي )
 • سري PFXi 995/P-950/P-880/P ( نفت و واكس ها )

 • رنگ سنج اسپكتروفتومتري با دقت بالا است و كل رنج مقياسهاي رنگ را براي محصولات مختلف مثل محصولات نفتي ، روغنهاي خوراكي ، مواد شيميايي صنعتي ، دارويي ، مخمرها و قندها تحت پوشش قرار مي دهد .
 •   رنگ سنج PFX 880 , PFX 950 , PFX 995

اين رنگ سنج اسپكتروفتومتري با دقت بالا است و كل رنج مقياسهاي رنگ را براي محصولات مختلف مثل محصولات نفتي ، روغنهاي خوراكي ، مواد شيميايي صنعتي ، دارويي ، مخمرها و قندها تحت پوشش قرار مي دهد . هر مدل آن همراه با لوازم اضافي مثل سلهاي شيشه اي نوري براي مقياسهاي رنگ ، فيلترهاي كاليبراسيون شيشه اي تاييد شده ، لامپ اضافي عرضه مي شود.

4. رنگ سنج چشمي سري AF

اين رنگ سنج براي آناليز رنگ هاي روغن و مواد غذايي به كار مي رود. در اين دستگاه ، رنگ با مقايسه نور عبوري از يك ستون روغن با نور عبوري از يك سري شيشه قرمز و زرد استاندارد اندازه گيري مي شود.

شيشه ها داراي رنگ هاي مختلفي هستند و مقايسه رنگ عبوري  از روغن با رنگ شيشه ها ( زرد و قرمز ) انجام مي شود.

5. رنگ سنج كمپراتور 2000

اين رنگ سنج چشمي  ، رنگ نمونه را با مقايسه آنها با رنگ فيلتر هاي شيشه اي رنگي استاندارد تعيين مي كند.
اجزاي سيستم:

 • واحد روشناييكه به منظور اطمينان از ديد بهتر به كار مي رود
  • ديسك مقياس رنگي (شامل يك سري از فيلتر هاي شيشه اي)
  • ظرف نمونه با طول مسير مورد نياز

6. رنگ سنج كمپراتور 3000

اين كمپراتور داراي تجهيزات سه فيلدي براي مشاهده رنگ استاندارد مي باشد و مقايسه مستقيمي بين نمونه و فيلتر هاي شيشه اي رنگي را  انجام مي دهد.

7. رنگ سنج مدل F

اين رنگ سنج چشمي با استفاده از فيلترهاي شيشه اي ، رنگ نمونه را برحسب زرد ، قرمز ، آبي و بي رنگ تعيين مي كند. (رنگ نوري را كه از بين نمونه عبور مي كند با نمونه عبوري از سري فيلتر هاي شيشه اي رنگي  مقايسه مي كند). مدل F در دو مدل با ملزومات و كاربرد هاي مختلف توليد شده است.

180270 Model F (BS 684), with compensating slides

Model F 180000

كاربرد :

 • روغنها و چربيهاي خوراكي
 • غذايي و نوشيدني
 • روغنها و مومهاي نفتي
 • دارويي و آرايشي
 • آبجو ، مالت و كارامل

                              

 

آبجو ، مالت و كارامل            روكش ها                  مواد شيميايي

 

 

 

 

                       

 

 غذايي و نوشيدني             محيطي                  روغنها و چربيهاي خوراكي

 

 

 

                             

 

پزشكي و كلينيكي     روغنها و مومهاي نفتي           محصولات خانگي

 

 

 

 

                        

 

محلولهاي قندي،          پلاستيك ها                 دارويي و آرايشي

سوپ وعسل

 

 

 

                    

 

استخرهاي شنا و آبهاي     منسوجات                آبها و آبهاي زائد

معدني

 

 

صافي غشايي

Membrane Filter Set

براي تهيه نمونه هاي مورد استفاده در آناليزهاي فتومتري به كار مي رود. براي جلوگيري از اثر پراكندگي نور بايستي قبل از انجام آناليز فتومتري ، تماممواد كدر را از نمونه حذف كرد كه اين كار را با صافيهاي غشايي انجام مي دهند. در مواردي كه روشهايي خاص مثل آهن و منگنز استفاده مي شوند از اين صافيها براي تمايز قائل شدن مواد كل از مواد حل شده استفاده مي شود.

 

مزايا :

 • حذف مواد كدر از نمونه ها
 • تمايز قائل شدن بين مواد حل شده و كل
 • فراهم نمودن اندازه مطلوب ذرات نمونه با استفاده از منافذ 0.45 ميكرومتري غشا

محصولات جديد – new product

   SensoDirect 150  

 

 

 

pH متر ، هدايت سنج ، اکسیژن متر محلول

سري 150 به صورت 3 كاره قابليت اندازه گيري و اتصال به سه الكترود pH ، هدايت و اكسيژن را دارا مي باشد و همراه با كيف حمل ، الكترود ها و محلول هاي بافر عرضه مي شود.

 

محدوده اندازه گيري :

 • محدوده pH : از 1 تا 14 با دقت 0.01
 • محدوده اكسيژن محلول : 0 تا 20.0 ميلي گرم بر ليتر
 • محدوده اكسيژن هوا : 0 تا 100.0 با دقت 0.1
 • تصحیح شوری : 0 تا 39 درصد نمک
 • تصحيح فشار هوا : 0 تا 8900 متر
 • محدوده هدايت : 0 تا 200 ميكرو زيمنس بر سانتي متر

 

ويژگيها :

 • حافظه دستگاه قادر به ثبت خودكار يا دستي  16000 سري داده مي باشد
 • قابليت اتصال به كامپيوتر يا پرينتر از طريق  USB و RS232
 • خاموش شدن خودكار دستگاه به منظور صرفه جوئي در مصرف باتري
 • با قابليت تصحيح دما ( اتوماتيك )
 • كاليبراسيون 1 ، 2 و 3 نقطه اي به صورت انتخابي  در مورد الكترود pH

 

 MD 600                                                                                             

فتومتري مدرن ، پرتابل و براي اندازه گيري سريع و مطمئن پارامترهاي مختلف آب

فتومتر تمامي پارامترهاي مهم آناليز آب را از آلومينيوم تا روي در بر مي گيرد. بسته به كاربرد آن مي توان از معرفهاي قرص ، بسته هاي پودر و معرفهاي مايع استفاده نمود.

 

مزايا :

 • صحت و دقت بالا
 • داراي صفحه نمايش گرافيكي
 • مقاوم در برابر اسيدها و حلال هاي مختلف
 • داراي صفحه كليد لمسي با فيدبك صوتي
 • داراي 6 فيلتر تداخلي ( طول موج هاي 430 ، 530 ، 560 ، 580 ، 610 و 660 نانومتر ) به همراه منبع نوري با طول عمربالا
 • انتخاب خودكار طول موج
 • حمل آسان ( داراي كيف مخصوص )
 • ذخيره سازي اطلاعات تا 1000 سري داده
 • داراي بيش از 70 روش از پيش تعريف شده توسط كمپاني
 • سيستم انتقال داده مادون قرمز به كامپيوتر يا پرينتر ( RS232/USB  ) از طريق IRIM
 • نفوذناپذير در برابر آب
 • پرتابل با وزن تقريبي 450 گرم
 • قابليت خاموش شدن خودكار بعد از 20 دقيقه استفاده نكردن
 • كاليبراسيون پيش فرض توسط كمپاني و قابليت انجام كاليبراسيون توسط كاربر
 • قابليت به روزرساني نرم افزار و روشهاي جديد از طريق اينترنت
 • استفاده از چندجمله ايها يا معادلات چند درجه اي

 

ScubaII

فتومتر ديجيتالي اسكوبا براي تست سريع آب،کاملا ضد آب

( pH ، قليايت ، كلر ، سيانوريك اسيد ، برم )

برخي از پارامترهاي آب را بايستي به طور منظم كنترل و بررسي نمود. (پارامترهاي سلامتي) اسكوبا يكي از وسايل قابل غوطه ورسازي در آب مي باشد كه از تكنولوژي مشابه با فتومترهاي پيچيده تر استفاده مي كند. نمونه آبي با استفاده از اصول فتومتري آناليز مي شود و نتيجه آن در يك صفحه نمايش ديجيتالي نمايش داده مي شود.

در مقايسه با تسترهاي استخر چشمي ، اين فتومتر خطر قرائت هاي رنگي اشتباه را كاهش مي دهد. اسكوبا كاملا محافظ در برابر نفوذ آب مي باشد.

داراي بند دستي براي آويزان كردن ايمن در محل نگهداري خود مي باشد ( با وزن تقريبي 100g ) و قرصهاي معرف آن به سرعت داخل محلول نمونه حل مي شوند.

 

محدوده اندازه گيري :

 • اسكوبا :

– كلر ( آزاد و كل ) :                   0 تا 6 ميلي گرم بر ليتر با دقت 0.01

– مقدار پ هاش :                     6.5 تا 8.4

– استابليزر (سيانوريك اسيد) :      0 تا 80 ميلي گرم بر ليتر با دقت 0.1

 • اسكوبا پلاس :

– كلر ( آزاد و كل ) :                   0 تا 6 ميلي گرم بر ليتر با دقت 0.01

– مقدار پ هاش :                      6.5 تا 8.4

– استابليزر (سيانوريك اسيد) :      0 تا 80 ميلي گرم بر ليتر با دقت 0.1

– برم  :                              0 تا 13 ميلي گرم بر ليتر با دقت 0.01

– قليايت :                   0 تا 500 ميلي گرم بر ليتر ( كربنات كلسيم ) با دقت 0.1

 

MD 100 Photometer

فتومتري كوچك ، پرتابل و با آناليزي سريع و دقيق

اين فتومتر از فيلترهاي تداخلي با كيفيت بالا همراه با منبع نوري LED با طول عمر بالا استفاده مي كند. فتومتر نتايجي صحيح و تكرارپذير را به سرعت فراهم مي كند. مزاياي مهم ديگر آن عملكرد آسان ، طراحي ارگونوميك ، ابعاد كوچك ، حمل ايمن ، مد كاليبراسيون  و قابليت انتقال داده ها از طريق IRIM (مدول ارتباطي مادون قرمز شامل 3 پورت USB و سريال) مي باشد.

فتومتر از قرصهاي معرف با طول عمر بالا و حداقل گارانتي 5 يا 10 ساله ، معرفهاي پودري و يا مايع استفاده مي كند. دستگاه به طور خودكار آخرين روش تجزيه اي استفاده شده را به هنگام خاموش شدن ، ذخيره مي كند و هنگاميكه دستگاه روشن مي شود ليستي از آخرين روشهاي تست استفاده شده نمايان مي شود.

برخي از ورژن هاي اين فتومتر نيازي به صفركردن دستگاه در هر بار استفاده ندارند . اين فتومترها تحت عنوان OTZ: One Time Zeroشناخته مي شوند.

فتومتر در انواع 2 پارامتري ، 3 پارامتري ، 4 پارامتري ، 5 پارامتري و 6 پارامتري موجود مي باشد.

كاربرد آن در فرايندهاي تصفيه آب ، آبهاي زائد / نوشيدني ، آبهاي جوشان / تبريد ، آب استخر ، صنايع آبجوسازي و آزمايشگاهها مي باشد. 

 

IRIM            

 

IRIM ( مدول ارتباطي مادون قرمز ) از تكنولوژي مادون قرمز براي انتقال داده ها از دستگاههاي اندازه گيري مثل فتومتر MD100 به كامپيوتر يا پرينتر ( شامل 3 اتصال به كامپيوتر ، به پرينت USB و به پرينت سريال ) استفاده مي كند.

اين وسيله به كمك نرم افزار لوگور داده ، انتقال سريع و آسان داده ها را به كامپيوتر فراهم مي كند. داده ها را مي توان به دو صورت فايل اكسل ياtxt ذخيره نمود. 

نحوه ارتباط از طريق دكمه Select انتخاب مي شود ( چراغ نشانگر ارتباط انتخاب شده روشن مي شود )

 

PD 250 Powder Dispenser     

اين وسيله براي انتقال دقيق و تكرارپذير معرفهاي پودري به ويال نمونه به كار مي رود. همچنين قابليت كنترل دوزهاي معرف را دارد. با فشار دادن يك كليد مي توانيد مقدار معرف موردنياز 10ml نمونه را به داخل ويال بريزيد.

معرفهاي اين وسيله در ويالهاي شيشه اي مهروموم تهيه مي شوند و براي انجام 250 تست كافي اند. طول عمر آنها 5 سال است و به محض باز شدن ويال ، محتويات آن را بايد در مدت 6 ماه مصرف كرد.

ديسپنسر را مي توان به راحتي تميز نمود.

 

SensoDirect Salt 110

سري 110 جهت اندازه گيري  شوري با كيفيت بالا ، وزن سبك و قيمت مناسب ارائه گرديده است.

 

محدوده اندازه گيري :

 

 • محدوده شوري : 0-10  درصد نمك يا درصد وزني با دقت 0.01

 

ويژگيها :

 • طرز كار آسان و آناليز سريع
 • صحت تجزيه اي بالا
 • وزن كم
 • قيمت مناسب
 • بدنه ضدآب با كاور مخصوص ضدضربه
 • نشانگر ضعيف شدن باتري
 • همراه با كيف حمل ، الكترود
 • قابليت تصحيح دما ( اتوماتيك )

Con 110

Con 110 – هدايت – رسانايي- CONDUCTIVITY

سري 110 جهت اندازه گيري هدايت  با كيفيت بالا ، وزن سبك و قيمت مناسب ارائه گرديده است.

 

محدوده اندازه گيري :

 

 • محدوده هدايت : 0.01-19.99 ms/cm با دقت 0.01

 

ويژگيها :

 • طرز كار آسان
 • صحت تجزيه اي بالا
 • وزن كم
 • قيمت مناسب
 • بدنه ضدآب با كاور مخصوص ضدضربه
 • نشانگر ضعيف شدن باتري
 • همراه با كيف حمل ، الكترود
 • قابليت تصحيح دما ( اتوماتيك )
 • كاليبراسيون 1 نقطه اي

SensoDirect Oxi 200

سري 200 جهت اندازه گيري اكسيژن محلول و دما با نتايج قابل اطمينان ارائه گرديده است. اين دستگاه توانايي اندازه گيري فشار جزئي اكسيژن ، غلظت اكسيژن ، اكسيژن اشباع و فشار هواي مطلق به صورت خودكار را دارد.

 

ويژگيها :

 • داراي حافظه داخلي براي ثبت 20 سري اطلاعات
 • نگهداري اتوماتيك اطلاعات بر روي صفحه نمايش
 • كاليبراسيون آسان با استفاده از اكسيژن هواي محيط

و با قابليت تصحيح شوري نمونه

 • نشانگر ضعيف شدن باتري و اعلام زمان تعويض آن
 • اعلام وضعيت الكترود بر روي صفحه نمايش
 •  استفاده از الكترود اكسيژن گالوانيك خود پلاريزه شده
 • باتري با طول عمر بالا ( بيش از 12000 ساعت كار مداوم )
 • داراي بدنه ضدآب و ضدگردوغبار ( استاندارد IP67)
 • همراه با كيف حمل ، الكترود
 • داراي كاور محافظ به منظور نگه داشتن دستگاه به صورت عمودي و نيز نگهداري الكترود

 

كاربرد :

 • آب آشاميدني
 • آبهاي جوشان / تبريد
 • آبهاي زائد
 • آبهاي استخر
 • آبهاي سطحي
 • شركتهاي تصفيه آب

·         آزمايشگاههاي دولتي و صنعتي

Con 200

Con 200 – هدايت – رسانايي – CONDUCTIVITY

سري 200 جهت اندازه گيري هدايت ، مقدار حل شده TDS ، شوري  و دما با نتايج قابل اطمينان ارائه گرديده است.

 

ويژگيها :

 • داراي حافظه داخلي براي ثبت 20 سري اطلاعات
 • نگهداري اتوماتيك اطلاعات بر روي صفحه نمايش
 • كاليبراسيون با محلول استاندارد در دسترس
 • نشانگر ضعيف شدن باتري و اعلام زمان تعويض آن
 • اعلام وضعيت الكترود بر روي صفحه نمايش از 10 تا 100 درصد
 • تصحيح دمايي خودكار ATC
 • باتري با طول عمر بالا ( بيش از 3000 ساعت كار مداوم )
 • داراي بدنه ضدآب و ضدگردوغبار ( استاندارد IP67)
 • همراه با كيف حمل ، الكترود و محلول هاي بافر
 • داراي كاور محافظ به منظور نگه داشتن دستگاه به صورت عمودي و نيز نگهداري الكترود

 

كاربرد :

 • آب آشاميدني
 • آبهاي جوشان / تبريد
 • آبهاي زائد
 • آبهاي استخر
 • آبهاي سطحي
 • شركتهاي تصفيه آب
 • آزمايشگاههاي دولتي و صنعتي