ترازوهای دقیق

PS 200/2000.R2.H

دقت [d] :   0.001-0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  200-2000 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 210.R2.H

دقت [d] :   0.001 گرم
حداکثر ظرفیت :  210 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 360.R2.H

دقت [d] :   0.001 گرم
حداکثر ظرفیت :  360 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 600.R2.H

دقت [d] :   0.001 گرم
حداکثر ظرفیت :  600 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 750.R2.H

دقت [d] :   0.001 گرم
حداکثر ظرفیت :  750 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 1000.R2.H

دقت [d] :   0.001 گرم
حداکثر ظرفیت :  1000 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 2100.R2.M.H

دقت [d] :   0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  2100 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 3500.R2.M.H

دقت [d] :   0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  3500 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 4500.R2.M.H

دقت [d] :   0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  4500 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق

PS 6100.R2.M.H

دقت [d] :   0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  6000 گرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق سری PS R2.H

دقت [d] :   0.001-0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  6000-200 گرم

سری PS 200/2000.R2.H

ترازوهای PS 200/2000.R2.H نه تنها تمام ویژگی های تعادل های سری R را به اشتراک می گذارند، بلکه می‌توانند در شرایط نامطلوب (گرد و غبار متراکم شده، قطرات آب در زوایای مختلف که معمولا برای IP 54 می‌ریزند) نیز کار کنند.

این ترازو دارای صفحه نمایش LCD کاملا جدید است که یک قسمت اضافی را برای درج اطلاعاتی مانند پیام‌ها و داده‌های تکمیلی ( به عنوان مثال نام محصول یا ارزش آن ) اختصاص می‌دهند.

مشخصه‌ی PS R2.H، رابط آن است که در یک محفظه‌ی بسته‌ی هرمتیک قرار دارد و از ترازو جدا است.

سری PS.R2 دارای رابط‌های مختلفی است:

RS232 ، USB نوع A ، USB نوع B و  (Optional) WIFI