مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 1.5Y.KO

دقت [d] : 0.01  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 1.02 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 2.5Y.KO

دقت [d] : 0.1  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 2.3 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 5.5Y.KO

دقت [d] : 0.1  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 5.05 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 100.5Y.KO

دقت [d] : 0.001  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 110 گرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 200.5Y.KO

دقت [d] : 0.001  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 210 گرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 500.5Y.KO

دقت [d] : 0.01  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 520 گرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 1200.5Y.KO

دقت [d] : 0.1  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 1200 گرم

Datasheet PDF

more information

مقایسه‌گرهای جرمی

 مدل WAY 5100.5Y.KO

دقت [d] : 1  میلی گرم

حداکثر ظرفیت : 5100 گرم

Datasheet PDF

more information

مشخصات مقایسه‌گرهای جرمی مدل

WAY 5Y.KO

دقت [d] : 0.001 mg – 1 mg
حداکثر ظرفیت : 110g  – 5100g

جدیدترین مقایسه‌گرهای جرمی Radwag، تنظیم استانداردهای جرم و وزن‌ها را طبق توصیه‌های OIML (R-111) از 1 میلی‌گرم تا 5 کیلوگرم در کلاس E1 و پایین‌تر امکان‌پذیر می‌سازد.
مقایسه‌گرهای جرمی برای اطمینان از قابلیت ردیابی اندازه‌گیری جرم و تأیید وزن‌ها مطابق با اصول اندازه‌شناسی قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقایسه‌گرهای جرمی RADWAG در بین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون معتبر در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده‌اند.
مقایسه‌گر جرمی سری WAY 5Y.KO، شامل دو بخش است. یکی از آنها ماژول الکترونیکی را نگه می‌دارد و دیگری سیستم اندازه گیری مکانیکی را دقیق میسازد.
چنین راه‌حلی موجب از بین رفتن تأثیر دما (گرم شدن عناصر الکترونیکی) در تشخیص مقایسه‌گر می‌شود. این مقایسه‌گر دارای یک محفظه توزین استوانه‌ای شکل با محافظ شیشه‌ای و سیستم باز کردن خودکار درب است. سری WAY 5Y.KO دارای یک منوی بصری است که به کاربر در انجام عملیات کمک می‌کند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.